Åpning (412x412x40 styroformblokk)

kr 200

StøpeForm kan gjenbrukes, derfor er styroformblokk solgt løst